#Kiểm soát tham nhũng

2 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Chống tham nhũng mạnh mẽ hơn!

GD&TĐ - Công cuộc chống tham nhũng được tiến hành quyết liệt, bền bỉ với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong suốt thời gian qua.