#Kiểm soát sự cáu giận

1 kết quả phù hợp

Kiểm soát sự cáu giận, không dễ!

Kiểm soát sự cáu giận, không dễ!

GD&TĐ - Tôi là một người hay cáu giận, chính tôi đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ bởi tính cách bất thường của mình. Nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra điều đó và tìm mọi cách để sửa đổi.