#kháng chiến chống thực dân Pháp

2 kết quả phù hợp

Cổng vào đền Đuổm.

Chuyện danh tướng Dương Tự Minh bên ngọn núi Đuổm

GD&TĐ - Không chỉ hai lần được phong phò mã triều Lý, Dương Tự Minh còn là vị danh tướng khiến giặc phương Bắc phải khiếp sợ. Tên tuổi của ông gắn liền với ngọn núi Đuổm hùng vĩ ở quê hương Thái Nguyên.