#huyền bí

1 kết quả phù hợp

Nhà tiên tri Nostradamus (1503 – 1566).

Tìm thấy bản thảo bị mất của Nostradamus

GD&TĐ - Một bản sao tác phẩm của bác sĩ, nhà chiêm tinh, nhà ngoại cảm người Pháp thời Phục hưng, Michel de Nostredame (Nostradamus), đã được tìm thấy và trả về cho thư viện, nơi mà nó đã bị đánh cắp trước đó 15 năm.