#học sinh sử dụng điện thoại di động

2 kết quả phù hợp

Phần lớn người học muốn được dùng điện thoại trong giờ.

Nhiều quốc gia cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong lớp

GD&TĐ - Bên cạnh nhiều quốc gia cấm người học sử dụng điện thoại trong giờ, không ít trường học trên thế giới cho phép trẻ nâng cao kiến thức thông qua công cụ này. Nhờ điện thoại di động, người học có thể tra cứu thông tin, ghi lại ảnh bài giảng hay liên lạc với phụ huynh.