#hoàn trả học phí

4 kết quả phù hợp

 Sinh viên biểu tình đòi hoàn trả học phí.

Hàn Quốc: Gần 90% sinh viên đòi hoàn trả học phí

GD&TĐ - Vào tháng 7, Tổ chức Hội đồng sinh viên đại học quốc gia Hàn Quốc, mạng lưới của các hội sinh viên trên toàn quốc, đã tiến hành khảo sát gần 2.500 sinh viên ngay sau khi học kỳ đầu tiên kết thúc.