#hố đen khổng lồ

3 kết quả phù hợp

Hố đen có thể bị đẩy khỏi trung tâm thiên hà chủ.

Truy tìm hố đen khổng lồ

GD&TĐ - Mặc dù đã sử dụng Đài quan sát tia X Chandra của NASA và Kính viễn vọng Không gian Hubble, các nhà thiên văn học không thể tìm thấy một hố đen ước tính nặng gấp 3 tỷ - 100 tỷ lần khối lượng Mặt trời.