#gương mặt trẻ triển vọng

4 kết quả phù hợp

Hội đồng xét chọn giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" họp lần 2.

Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

GD&TĐ - Họp hội đồng lần thứ hai để thảo luận, cho ý kiến, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bỏ phiếu kín chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020.