#giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi

2 kết quả phù hợp

Trẻ Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Lào Cai tham gia hoạt động trải nghiệm.

Thành công khi dám nghĩ, dám làm

GD&TĐ - Cùng với việc duy trì phổ cập giáo dục (PCGD) cho trẻ mầm non 5 tuổi, Lào Cai đang nỗ lực hướng đến PCGD cho trẻ mầm non 4 tuổi.