#giải pháp học trực tiếp an toàn

1 kết quả phù hợp

Ông Mai Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang - phát biểu tại hội thảo.

Vùng tâm dịch chia sẻ kinh nghiệm mở cửa trường học

GD&TĐ - Từng là tâm dịch, nhưng Bắc Giang vẫn thực hiện mở cửa trường học trở lại một cách an toàn. Đến 18/1/2022, mặc dù F0 vẫn còn nhiều và phát sinh hàng ngày, tỉnh  này vẫn có 543 trường tổ chức dạy học trực tiếp.