#Đưa Luật an ninh mạng vào trường

1 kết quả phù hợp

Đưa Luật an ninh mạng vào trường học là rất cần thiết

Đưa Luật an ninh mạng vào trường học là rất cần thiết

GD&TĐ - Việc bùng nổ công nghệ thông tin, sống trong thời đại số hiện nay thì việc sử dụng CNTT, internet phục vụ nhu cầu cuộc sống là rất cần thiết, thậm chí là không thể thiếu đối với thế hệ trẻ, trong đó có trẻ em.