#đợt dịch lần thứ tư

1 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT.

Bớt di chuyển giùm!

GD&TĐ - Nhìn lịch trình di chuyển của một số bệnh nhân vừa dương tính với SARS-CoV-2 mà thật sự ái ngại.