#đổi mới quản trị nhân sự

1 kết quả phù hợp

Tạo động lực cho giáo viên phát triển năng lực nghề nghiệp.

Nghệ thuật quản trị nhân sự trong nhà trường

GD&TĐ - Một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là đổi mới quản trị nhân sự trong nhà trường. Đây được xem là yếu tố tiên quyết, góp phần vào thành công đổi mới GD.