Đố vui

Những câu hỏi khó đỡ

Những câu hỏi khó đỡ

Tưởng chừng những câu hỏi ấy rất đơn giản, thậm chí pha chút đùa cợt nhưng hóa ra nó vẫn diễn ra hàng ngày khiến ta không khỏi bất ngờ.

Những câu đố hại não

Những câu đố hại não

Một người đi lên cầu thang bộ dài 40 bậc bằng cách tiến một bước rồi lùi một bước. Hỏi sau bao lâu người đó mới lên hết cầu thang?

Tin tiêu điểm