#Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

25 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT.

Đừng ngộ nhận di sản

GD&TĐ - Đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, rồi bị kiến nghị rút – là sự kiện hi hữu đối với ngành văn hóa.