#Đàn ông Việt Nam

2 kết quả phù hợp

Nhiều phim đàn ông trở nên èo uột, vô dụng – Tiến trong “Trói buộc yêu thương” cũng là gã đàn ông hèn nhát.

Phim Việt: Âm thịnh dương suy!

GD&TĐ - Tại sao trong một xã hội nặng thành kiến trọng nam khinh nữ như Việt Nam, thì trong điện ảnh lại xảy ra tình trạng “âm thịnh dương suy”?