#cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

5 kết quả phù hợp

Tẩn A Sì và Tẩn Sì Mẩy với đề tài Mô hình di sản văn hóa của người Dao ở Lào Cai.

Tuổi nhỏ, ý tưởng lớn

GD&TĐ - Những năm qua, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng các cấp trở thành sân chơi bổ ích đối với các trường học.