#CSĐT

6 kết quả phù hợp

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy năm 2022 của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

6 lần xét tuyển, lọc ảo

GD&TĐ -Từ ngày 4/9 đến 17 giờ 00 ngày 15/9, cơ sở đào tạo tải dữ liệu, thông tin xét tuyển trên Hệ thống, tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển (NVXT) để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.