#công tác tuyển sinh đầu cấp

4 kết quả phù hợp

Cô và trò Trường MGMN B Hà Nội.

Nỗ lực giảm tải tuyển sinh đầu cấp

GD&TĐ - Dự kiến số học sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội năm học 2021 - 2022 sẽ giảm 5.300 em so với năm học trước. Tuy nhiên, ở một số quận nội thành vẫn tăng do tốc độ đô thị hóa nhanh.