#Cơ quan Giáo dục New Zealand

5 kết quả phù hợp

Bà Wendy Matthews – Đại sứ New Zealand tại Việt Nam (áo đỏ) vinh danh 6 cựu du học sinh New Zealand nổi bật 2020

Vinh danh cựu du học sinh New Zealand nổi bật 2020

GD&TĐ - Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán New Zealand vừa tổ chức Lễ Vinh danh cựu du học sinh New Zealand nổi bật 2020 (New Zealand Outstanding Alumni Awards 2020).