#chương trình SGK

2 kết quả phù hợp

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An làm việc với Trường Tiểu học Châu Hội 2 (huyện Quỳ Châu). Ảnh: NTCC

Tâm tư được giãi bày

GD&TĐ - Chương trình, SGK GD phổ thông đánh dấu sự phát triển của nền GD hiện đại, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả GD.