#Chủ tịch Hồ Chí Minh

76 kết quả phù hợp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67.

Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 53 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa và 53 năm thực hiện Di chúc của Người, sáng 1/9/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch.