#chi ngân sách cho giáo dục

2 kết quả phù hợp

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì phiên họp nghiệm thu

Các giải pháp nâng cao hiệu quả chi ngân sách cho giáo dục được đánh giá cao

GD&TĐ - Chiều nay 10/9/2020, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ nhiệm Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia cùng các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đã có cuộc họp đánh giá Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi ngân sách nhà nước cho giáo dục ở Việt Nam”.