#Châu Á – Thái Bình Dương

2 kết quả phù hợp

Công nhân ngành dệt may, đặc biệt là phụ nữ đang chịu ảnh hưởng nặng nề về việc làm từ dịch COVID-19

Chuỗi cung ứng dệt may đứt gãy do COVID-19

GD&TĐ - Một nghiên cứu mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy, cuộc khủng hoảng COVID-19 đã tác động nặng nề đến ngành dệt may ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.