#chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh

2 kết quả phù hợp

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã mở một buổi tọa đàm bàn về giải pháp chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh.

Giúp trẻ vượt qua trầm cảm học đường

GD&TĐ - Vấn đề sức khỏe tâm thần, tâm lý thanh, thiếu niên chưa được chú trọng tương xứng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành động tiêu cực ở trẻ.