#các quan thời xưa được trả lương thế nào

1 kết quả phù hợp

Quang cảnh kỳ thi thời Nguyễn.

Thời xưa trả lương cho quan lại thế nào?

GD&TĐ - Chúng ta thường nghe câu “một người làm quan, cả họ được nhờ” và nghĩ rằng thời xưa, quan lại là giàu có lắm, vì được triều đình trả lương hậu hĩnh. Vậy sự thật, các quan thời xưa được trả lương thế nào?