#các khu công nghiệp ở vĩnh phúc

2 kết quả phù hợp

Các ban HDND tỉnh Vĩnh Phúc họp bàn về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh các tháng cuối cùng của năm

Vĩnh Phúc: Phấn đấu đạt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong các tháng còn lại của năm

GD&TĐ - Do ảnh hưởng chung của dịch Covid- 19, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm của tỉnh Vĩnh Phúc có sụt giảm. Tỉnh Vĩnh Phúc đặt quyết tâm 6 tháng còn lại của năm 2020  đạt được các mục tiêu đã đề ra. Quyết tâm của các cấp Ủy đảng, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc được người dân địa phương, doanh nghiệp tin tưởng, hưởng ứng.