#biên viễn

3 kết quả phù hợp

Thầy Hoá đang dạy Tiếng Anh cho học sinh.

Đưa ngoại ngữ lên biên giới

GD&TĐ - Hơn 20 năm gắn bó với ngành giáo dục, thầy Nguyễn Minh Hóa đã nỗ lực vượt khó, đưa ngoại ngữ đến với học trò vùng biên viễn xa xôi.