#Biển Số Xe

9 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Đấu giá biển số: Phải làm và làm luôn

GD&TĐ - Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá để lấy ý kiến đóng góp.