#Bệnh viện dã chiến số 2 của tỉnh Hải Dương

1 kết quả phù hợp