#bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

1 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Thay đổi phù hợp

GD&TĐ - Cục Y tế Dự phòng sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương từng bước thực hiện, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường nhưng thời điểm bỏ khai báo y tế chưa cụ thể.