#bảo vệ quyền lợi

2 kết quả phù hợp

Hoạt động thể thao truyền thống của cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Chạm vào tâm tư

GD&TĐ - Ngành Giáo dục có gần 1,6 triệu cán bộ, nhà giáo, người lao động, trong đó nữ chiếm trên 70% tại hơn 52 nghìn trường học, cơ sở giáo dục.
Ảnh minh họa/INT

Ban đại diện cha mẹ học sinh: Làm đúng vai trò bảo vệ quyền lợi người học

GD&TĐ - Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ GD&ĐT xem xét sửa nội dung Điều lệ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh quy định tại Thông tư 55/2011/TT- BGD&ĐT ngày 22/11/2011 theo hướng: Ban đại diện cha mẹ học sinh là đối tác, có vai trò đối thoại với nhà trường để bảo vệ quyền lợi cho học sinh.