#Bảo hiểm

53 kết quả phù hợp

Minh họa/INT

Giữ người lao động ở lại

GD&TĐ - Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) ghi nhận trên 665 nghìn người rút BHXH một lần, tức bình quân hơn 110 nghìn người/tháng.