#báo công dâng Bác

2 kết quả phù hợp

Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 báo công dâng Bác.

130 học sinh, sinh viên tiêu biểu báo công dâng Bác

GD&TĐ - Sáng 25/12, tại khu di tích Phủ Chủ tịch, đoàn đại biểu học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 đã làm lễ báo công dâng Bác.