#bánh giầy làng Mộ Chu Hạ

1 kết quả phù hợp

Thanh niên làng Mộ Chu Hạ giã bánh giầy dâng Vua Hùng.

Nghìn năm giã bánh dâng Vua Hùng

GD&TĐ - Mộ Chu Hạ - ngôi làng duy nhất của nước Nam được chọn giã bánh giầy dâng Vua Hùng vào mỗi dịp giỗ Tổ mùng 10/3.