#bài văn miêu tả

1 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa.

Viết mở bài trong Văn miêu tả­

GD&TĐ -Vạn sự khởi đầu nan, cái làm khó học sinh bắt đầu từ phần mở bài, đa số các em viết một cách máy móc theo công thức cho sẵn.