#âm nhạc cổ truyền

2 kết quả phù hợp

GS Trần Văn Khê là người có công lớn trong việc giữ gìn và quảng bá âm nhạc cổ truyền ra với thế giới.

Đại thụ Trần Văn Khê

GD&TĐ - Kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS Trần Văn Khê (7/1921 – 7/2021), nhiều văn nghệ sĩ mong mỏi quỹ học bổng của ông sẽ thắp sáng và gìn giữ các giá trị âm nhạc truyền thống Việt Nam.