#Ai đã đặt tên cho dòng sông

1 kết quả phù hợp

Bên dòng sông Hương (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: ITN.

Cảm hứng Kiều trong “Ai đã đặt tên cho dòng sông”

GD&TĐ - “Truyện Kiều” của Nguyễn Du có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến văn chương dân tộc. Không khó để tìm dấu ấn của Kiều trong các sáng tác văn học ở Việt Nam, từ văn chương bình dân cho đến các sáng tác thành văn hiện đại.