Giới tính

Phụ nữ chỉ có thể yêu sau 45 giây

Phụ nữ chỉ có thể yêu sau 45 giây

Để phát sinh tình yêu với nam giới, phụ nữ phải cần tối thiểu 45 giây. Đó là kết luận của các nhà khoa học Anh sau một loạt công trình nghiên cứu nghiêm túc.