#xây dựng

31 kết quả phù hợp

Sẻ chia là đức tính mà mỗi con người cần có trong cuộc sống.

"Thực – Hư" trong giáo dục gia đình

GD&TĐ - Xã hội hiện đại có nhiều biến chuyển nhưng môi trường gia đình vẫn là “cái nôi”, là nền tảng, có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng, hình thành nhân cách con người.
Hoạt động ngoại khoá của Trường THPT Hoàng Cầu mang đến nhiều niềm vui, hạnh phúc cho học sinh.

Lan tỏa để thầy – trò cùng hạnh phúc

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, khi hiệu trưởng hạnh phúc sẽ lan tỏa đến giáo viên. Giáo viên hạnh phúc sẽ lan tỏa cấp số nhân đến học sinh. Vì vậy, khi thầy cô thay đổi tạo nên giờ học hạnh phúc, trường học hạnh phúc.