#thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong phòng thi

1 kết quả phù hợp