#Savita Bhabhi

1 kết quả phù hợp

Xã hội Ấn Độ áp đặt, “chị dâu” là “đàn bà khát dục”.

Ấn Độ: Tổn thương vì danh gọi 'chị dâu'

GD&TĐ -Trong tiếng Ấn Độ, từ “chị dâu” phát âm “bhabhi”. Không rõ vì lý do gì, xã hội Ấn Độ nảy sinh rồi phát triển chiều hướng áp đặt bhabhi với… “đàn bà hám dục”.