#Reece James

3 kết quả phù hợp

Mason Mount chưa đồng ý gia hạn với Chelsea.

Chelsea có nguy cơ mất vài trụ cột

GD&TĐ - Theo tờ Nizaar Kinsella, việc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Chelsea với Mason Mount và Mendy đã tạm hoãn và chưa hẹn thời gian tái khởi động lại.