#CHATGPT

59 kết quả phù hợp

OpenAI cho biết họ đã vô hiệu hóa ChatGPT cho người dùng ở Ý.

ChatGPT bị cấm tại Ý

GD&TĐ - Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Ý cho biết OpenAI đã thu thập bất hợp pháp dữ liệu cá nhân từ người dùng và không có hệ thống xác minh độ tuổi.
ChatGPT có thể trả lời mọi thắc mắc của người dùng trong 2 - 5 giây.

ChatGPT phá vỡ lối mòn trong giáo dục

GD&TĐ - Chỉ vài ngày sau khi ra mắt vào cuối tháng 11/2022, ChatGPT đã bị lên án rộng rãi và bị coi như hệ thống giúp học sinh, sinh viên gian lận.