#247

1 kết quả phù hợp

NÓNG 247| Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi: Khó khăn song hành đổi mới

NÓNG 247| Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi: Khó khăn song hành đổi mới

GD&TĐ - Hiện nay, việc nâng cao chất lượng phổ cập Giáo dục mầm non đang được các trường mầm non thực hiện một cách quyết liệt bằng các việc như: tăng cường cơ sở vật chất, tích cực vận động, tuyên truyền trẻ ra lớp; công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, nhà trường huy động các nguồn lực từ nhân lực, vật lý và trí lực.