#trường đại học công lập

2 kết quả phù hợp

Nhờ tự chủ mà thư viện Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM được đầu tư hàng chục tỷ đồng.

Thách thức tài chính và bài toán tự chủ với đại học công lập

GD&TĐ - Để hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) nhất là hệ thống giáo dục công lập phát triển, ngoài bệ phóng là hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ thì tài chính đóng vai trò tối quan trọng. Tuy vậy, theo nhiều chuyên gia giáo dục, đây vẫn là thách thức lớn với hệ thống đại học công thời gian tới.