#tôn vinh văn hóa đọc

2 kết quả phù hợp

Cùng NXB Kim Đồng tôn vinh văn hóa đọc

Cùng NXB Kim Đồng tôn vinh văn hóa đọc

GD&TĐ - Ngày Sách Việt Nam 21/4 là ngày hội tôn vinh văn hóa đọc, cổ vũ những người làm sách và khích lệ người đọc sách hướng đến Ngày sách Việt Nam bằng những việc làm cụ thể.