#tổ chuyên môn giúp tổ chuyên môn

1 kết quả phù hợp

Công đoàn Giáo dục Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động năm học 2020 - 2021.

Nghệ An: Phát huy mạnh mẽ vai trò công đoàn ngành giáo dục

GD&TĐ - Học kỳ I năm học 2020 – 2021, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid, mưa lũ lịch sử gây thiệt hại, nhưng Công đoàn Giáo dục Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đến từng đơn vị cơ sở.