#tổ chức chấm thi

3 kết quả phù hợp

Các địa phương tổ chức thi đợt 1 đồng loạt chấm thi theo kế hoạch.

Chấm thi tốt nghiệp THPT: Nỗ lực cán đích

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dự kiến được công bố vào ngày 27/8. Bám sát quy chế, các địa phương đã bắt tay vào thực hiện công đoạn của quá trình chấm thi để bảo đảm chất lượng chấm và tiến độ thời gian, kể cả một số địa phương có thí sinh phải thi thay thế vào ngày 11/8.