#tình yêu biển đảo

2 kết quả phù hợp

Tuổi trẻ Đại học Thái Nguyên hướng về biển đảo quê hương

Tuổi trẻ Đại học Thái Nguyên hướng về biển đảo Tổ quốc

GD&TĐ - Với mục tiêu nâng cao nhận thức, tình yêu biển đảo và ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, Tổ quốc, Đoàn thanh niên Đại học Thái Nguyên đã tổ chức chương trình “Hành trình tuổi trẻ Đại học Thái Nguyên với biển, đảo Tổ quốc năm 2022”.